Redesign av webbsidor

Har du en webbsida, men som är föråldrad, på baksidan av alla sökalternativen eller har slutat fungera helt enkelt? Vi erbjuder en förbättring av hemsida design. En ny design tillåter dig att öka din försäljning, komma till toppen av sökresultaten, skapar tillit hos besökaren och slå konkurrenterna!

 • vi utarbetar en unik hemsida mall, byter grafiken, fixar slides, rutor med visuell information
 • vi gör om och omställer reklamblocken
 • byter ut textinnehållet
 • lägger till nya sidor och flikar (landing page, portfolio, katalog med varorna, feedback, sida med omdömen etc.)

Man kan byta ut endast problembitarna i designen eller göra en helt ny design- allt beror på dina önskemål.

Arbetet utgörs av flera etapper:

 1. du berättar om dina önskemål, pekar ut problemen
 2. vi studerar varorna, analyserar konkurrenternas webbsidor, letar efter nya idéer, hittar nya kreativa lösningar.
 3. vi presenterar alternativen och rekommenderar den bästa av dem
 4. efter bekräftande börjar vi med arbetet av en effektfull, bekväm och vacker webbplats för besökarna.

Har din webbsida få besökare eller bidrar den inte med någon tillväxt? Beställ en ny design och börja göra vinst!

Företagsidentitet

Företagsimage eller identitet är en visuell bild av företaget som utlägger grunden för kommunikationsstrategin och skapar bilden av ett varumärkeselement. Företagsstilen säkerhetsställer uppfattningen av varumärket: dess produkt och tjänster, utvecklingen och kommunikation med konsumenterna.

företagsstilens uppgifter:

 • skapandet av en helhetsbild

Företagets framgång beror på många element, en av vilka är helhetsbilden och företagsvärdet. Företagets identitet i form av en logotyp, förpackning, marknadsföringsstrategin skapar en känsla av ett blomstrande företag.

 • Att skapa en positiv image

Företagsstilen framkallar vissa association och funkar som företagets image. Logotypen, typsnittet, färgpaletten och sloganen väcker positiva känslor bland konsumenter och partners.

 • Ökar kännedomen

Den höga konkurrensen på marknaden gör att man blir tvungen att sticka ut ur mängden. Konsumenten finner det enklare att söka varor eller tjänster på en företagsstil som är igenkännande.

 • säkerhetsställande av konsumenternas förtroende

Konsumenterna väljer företag de kan lita på. Företagsstilen fokuserar uppmärksamheten på varumärket och hela dess produktion, inte bara en specifik vara, vilket tillåter en att bygga en global marknadsföringsstruktur.

 • minskade utgifter på reklamkampanjen

företagsstilen utarbetas en gång och sedan jobbar företaget med det för alla ändamål. En sådan taktik låter en att inte behöva betala varje gång för att genomföra en kreativ idé.

Konsumenten har flera val, därför måste företaget kämpa för en plats i deras hjärtan. En företagsstil är ett effektivt marknadsföringsinstrument som låter en slå konkurrenterna och nå framgång.

Utformning av företagsidentitet

Du kan beställa en utformning av företagsidentitet och design efter alla dess behov.

Vi utarbetar:

 • logotypen för varumärken eller företaget
 • typsnittet och färgerna för sloganen, logotypen och webbdesignen.
 • design på paketeringen av varorna, paketen
 • design på varumärkets typografiska produktion: kalendrar, affischer, kuvert, etc.
 • design på reklammaterialet: broschyrer, flygblad
 • design av företagets visitkort

Företagsstilen och dess element är grunden för företagets framgång. Vi kommer att hjälpa dig göra ditt varumärke igenkännande, populärt och efterfrågat!