Пример

Får du inte igång datorn? Startar inte operativsystemet? Eller arbetar datorn inte på ett korrekt sätt?
Det finns flera olika skäl till att något av detta skulle kunna inträffa. Reparation av hög kvalitet och noggrann felsökning av datorn gör att du kan bli av med alla de svårigheter som är förknippade med de ovan nämnda problemen.
Det är ganska vanligt att datorer blir långsammare med tiden och att de ibland utan anledning stänger av sig själva. För att kunna identifiera vad som orsakar problemet med datorn måste man diagnostisera hårdvaran.
En noggrann diagnostisering bör inledas med att kontrollera temperaturen av alla noder, vilket man gör med programmet ”SpeedFan”. Om en indikator visar förhöjd temperatur är det nödvändigt att förstå varifrån detta kommer . Ibland räcker det med att dammsuga datorn, sätta dit nytt termiskt fett, och installera en ny fläkt.
Om allt går som det ska är nästa steg att kontrollera hårddisken. En hårddisk roterar med en hastighet av 5400 och 7200 rpm. Så den allra minsta inverkan på datorn kan leda till förlust av data och/eller filer på hårddisken. Problem med hårddisken kan diagnostiseras med verktyget ” Cristal Disk Info”.
Här följer några tips för programvaran. Stuck och långsam dator kan bero på inkorrekt installerade program eller på virus. Det kan ofta hända när man surfar på internet att man installerar olika typer av ”oönskade” program, vilka kan orsaka ovanstående problem. För att eliminera dessa problem rekommenderar vi verktyget ”CLEANER”, som kan hjälpa dig att ta bort inte bara ”oönskade” program, utan även gamla registernycklar och filer. Dina foton och dokument kommer inte påverkas av det här programmet.
När man slår på datorn laddas olika applikationer, tjänster, program och verktyg. Vi rekommenderar alla att ta bort allt överflödigt, vilket innebär att endast anti-virus och vad man använder direkt efter datorns start laddas. Exempel på program som kan starta när datorn sätts igång är: Acrobat Reader, Skype mm, vilka inte behövs. Man kan istället starta dessa vid behov..
Om du själv inte kan lösa problemet eller identifiera felet vänligen kontakta oss då för att få kvalificerad hjälp med reparation av din dator.
För att identifiera orsaken till datorns problem kommer vi att utföra en omfattande diagnostisering av datorn.
Om det finns problem med datorns komponenter beställer och installerar vi dessa, vilket garanterar den bästa konfigurationen av datorn.
Dessutom kan vi installera den programvara som krävs.