I denna tid av datorteknologi behåller man sin viktigaste information i elektronisk form på datorns hårddisk eller på USB- flash- enheter.  Det är bekvämt och tillförlitligt. Men ingen är säker från force majeure omständigheter, vilka kan resultera i att man förlorar tillgänglighet till all sin information.  Du kanske råkade radera en mapp med bilder, tagit bort en film med en rapport eller formaterat en hårddisk.  Vår dataservice erbjuder “dataåterställning” i Stockholm.

Data Recovery Stockholm

All raderad data kan man återställa. Det är ett komplext och mödosamt arbete som en datamaster måste ta itu med. Vad ska du göra, om du råkat radera en film eller mapp? Det viktigaste är att inte vidta några åtgärder på egen hand eftersom det ökar sannolikheten av för alltid förlorad information. Ring och kolla!

Vi återställer data efter:

  • hårdvarofel (hårddiskfel pga. minnesfel, dåliga sektorer och andra orsaker)
  • misslyckad programvara (datorn startar ej, ett fel inträffar när man läser in BIOS, det kan bero på ovanlig anslutning av programmet eller datorn)
  • användarens misslyckande (raderad fil eller mapp av misstag, formatering av hårddisken, felaktig borttagning av flash- enheten eller helt misslyckande av själva produktionen)

Borttagning av filer är en olägenhet, men inte en katastrof. Vår dataservice kommer att hjälpa dig lösa problemet.

Vilka borttagna data man kan återställa:

Vår datamaster kommer återställa all information från hårddisken eller en flash- enhet:

  • bilder och teckningar
  • textfiler, inkluderande uppsatser, avhandlingar och referat
  • video och ljudinspelningar

Om du råkat radera en film från ditt bröllop eller födelsedagsfest, dyrbara bilder eller arbete som du jobbat på länge, så ring oss omedelbart! Vår akuta datahjälp i Stockholm kommer att hjälpa dig lösa ditt problem och hjälpa dig ur situationen!

Återskapande av data efter virusattack

Datavirus kan blockera tillgängligheten till information (virus-kodare), radera systematiska och användas filer och mappar. Vad ska man göra, om du inte har gjort något men informationen försvann? Vi kommer att återställa din data efter virusen och återuppliva “den sjuke” datorn eller USB-minnet.

Hur vi återställer information

Det sker inom vissa steg:

  1. diagnostik av hård- och mjukvaran
  2. kontroll av minnestatus
  3. väljande av dataåterställningsmetod
  4. sökande efter förlorade filer eller material och återhämtning

Det finns olika slags metoder för att framkalla den förlorade informationen, och resultatet är beroende av vilken metod man väljer och användningen av den för att få tillbaka den. Till exempel är det nödvändigt att manuellt söka den förlorade informationen vid deformerad skiva för att återställa filerna. Om några sektorer förstörs efter fragmenteringen och omskrivningen så kommer det inte vara möjligt att fullständigt återställa de förlorade filerna eller mapparna. Därför är det viktigt att du inte försöker återställa informationen på egen hand, så att du inte går miste om den för alltid.

Integritetspolicy

Vi garanterar alla konfidentilitet gällande alla uppgifter som kommer till oss. Vi kopierar inte er information eller sparar den.

Har du råkat radera filer eller formaterar ett USB-minne? Vår snabba datahjälp i Stockholm är redo att hjälpa dig!